فئة الآرشيفات: Invisalign

CAD/CAM in Smile Design: Revolutionizing Dentistry

Dental Implant in Turkey

In the realm of modern dentistry, computer-aided design and computer-aided manufacturing (CAD/CAM) technology has opened up a whole new world of possibilities, with smile design being one of the most prominent applications. The harmonious integration of technology with traditional dentistry practices has revolutionized the approach to creating personalized and beautiful smiles. CAD/CAM Technology in Dentistry […]

INVISALIGN

Invisalign

Ορθοδοντική θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες INVISALIGN είναι μια αφαιρούμενη ορθοδοντική θεραπεία που αποτελεί εναλλακτική της συμβατικής ορθοδοντικής θεραπείας. Χρησιμοποιούμε το υλικό ‘’Smart Track’’ το οποίο είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι βελτιώνει τον έλεγχο της κίνησης των δοντιών. Ο γιατρός μας Δρ. Abidin Acar, ως πάροχος Diamond INVISALIGN, σας περιμένει με όλη του την εμπειρία για αυτό […]